За Дружеството / Структура и Ръководство

Председател на УС на ППД 

 

Д-р Борис Мирчев 


Членове на УС

Славка Минева

Славка Топлева

Надежда Караиванова 

Александър Георгиев