За Дружеството

В памет на Петър Казаков - председател на Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев"