За Дружеството / Диригент и корепетитор на ППД

Диригент - Цветан Цветков

Корепетитор -   Д-р Борис Мирчев

Галерия