За Дружеството / Структура и Ръководство

Председател на УС на ППД "Ангел Букорещлиев"

Таня Имова - Константинова 

Членове на УС

Славка Минева
Борис Мирчев
Любомира Петрова
Димитър Ковачев